Rådgivning.

Rådgivning

För tillväxt och utveckling av ditt företag krävs bra beslut. Bra beslut tas efter goda råd, grundade på rätt information. Rådgivning får du i ditt affärsnätverk, där Konceptor AB vill vara en självklar part. Våra medarbetare har lång erfarenhet och ett stort kontaktnät i det fall vi inte själva har svaret på dina funderingar.

Rådgivning.

Kvalificerad ekonomisk rådgivning

 • Strategi och affärsutveckling
 • Budgetering och budgetuppföljning
 • Skatterådgivning, deklarationer
 • Lönsamhetsanalyser
Rådgivning.

Övrig rådgivning

 • Styrelseuppdrag
 • Värdering av företag
 • Generationsskiften
 • Företagsrekonstruktioner
 • Försäkringsutredning och pensionsplanering
 • Långsiktig planering av företagets och ägarnas ekonomi
 • Medverkan i förhandlingar med banker, affärskontakter, myndigheter, hyresvärd mfl
Redovisning.

Data och IT

 • Val av administrativa system
 • Data- och IT-säkerhet
 • Samarbete med konsulter och leverantörer av såväl mjukvara som hårdvara
Rådgivning.

Juridiska tjänster

 • Familjejuridik, testamente, bodelning med mera
 • Fastighetsärende, köpeavtal, servitut, gåvotransaktion
 • Kompanjonavtal
 • Bouppteckningar och arvskiften
 • Likvidation och upplösning av bolag, föreningar
 • Aktiebolagsärenden

Rådgivning

Bokslut

Redovisning